Choose your language: English Deutsch Italiano  
Sjeverni Jadran  Srednji Jadran  Južni Jadran 

Traži

Hotels, adventure holidays, apartments, packages, short breaks & last minute deals in Croatia
> Home > Club Adriatic

Informacije

Mjesna luka:
?upanijska lu?ka uprava Split
300 286

Dnevni vez:
8-10m 50 Kn, 10-12m 60 Kn, 12-14m 80 Kn, 14-16m 100Kn. PDV je uklju?en u cijenu.

Cijena vode:


Cijena struje:


Lučka kapetanija:
Nema podataka.

Nema podataka.
Nema podataka.

Najbolje ocijenjeni restorani!Kaštel Kambelovac     
Show on map

slika mjesta


Smje?tena na sjevernoj strani Ka?telanskoga zaljeva, sva su Ka?tela - a ima ih sedam - lijepi stari gradi?i, nastali oko utvr?enih srednjovjekovnih utvrda-ka?tela. Danas su, na?alost, 'utopljeni' u ?esto nelijepe i kaoti?no nagomilane nove gra?evine, pa su se sva naselja prakti?ki spojila u jednu neprekinutu cjelinu, a s mora ih se mo?e raspoznati jo? jedino po istaknutim zvonicima mjesnih crkava.

Telefonski predbroj 021

Zdravstvene usluge
Ljekarna 222 041 8-21

Bankomati Adresa
Bankomat PBZ Dr. Franje Tu?mana 6B

Banke

Pogledati pod veća mjesta u okolici

Opći podaci

Vrsta objekta Telefon Radno vrijeme
Po?ta 220 958 7-21
Trgovina Brce 220 241
Trgovina Ribola 220 034 8-21Restorani (detaljni prikaz)

Ostali restorani u mjestu

Naziv Telefon
Baletna ?kola 220 245
Odmor 220 263
Web links

www.kastela.com
http://www.kastela.org/co...Upload fotografija:

Fotografije mjesta možete uploadati ovdje.

Sve komentare i upite pošaljite na forum@adriatic-navigator.com

©2002 stranice izgradio i održava ClubAdriatic.com